آثار مدیریت بر مورچه

مورچه هر روز صبح زود سر کار می‌رفت و بلافاصله کارش رو شروع می‌کرد وبا خوشحالی میزان زیادی تولید می‌کرد .رئیسش که یک شیر بود ، از این که می‌دید مورچه می‌تواند بدون سرپرستی بدین گونه کار کند، بسیار متعجب بود. بنابراین فکر کرد که اگر مورچه می‌تواند بدون هیچ ...

ادامه مطلب »

خطای عمل

رولف دوبلی در کتاب هنر شفاف اندیشیدن مثال جالبی دارد، او می‌گوید در فوتبال و در ضربات پنالتی توپ کمتر از ۰٫۳ ثانیه به دروازه می‌‎رسد و این زمان کمتر از آن است که دروازه‌بان بتواند مسیر توپ را تشخیص دهد لذا احتمال آنکه بازیکن ضربه را به دو سمت ...

ادامه مطلب »

الفبای اعتماد

همه می‌دانیم که اساس هر نوع ارتباط سازنده انسانی بر اعتماد بین طرفین استوار است و افزون بر این، اعتماد در سازمان‌ها نیز مهم بوده و تغییرات مثبت هر سازمان بر مبنای اعتماد بین کارکنان مختلف آن صورت می‌گیرد.با این وجود، اعتماد در نگاه اول، پدیده‌ای نیست که در ذهن ...

ادامه مطلب »

مولفه های اصلی زندگی هوشمند

شهر هوشمند در سال‌های اخیر، شکل جدیدی از توسعه زندگی را نمایان کرده و به‌ عنوان ‌یک رویکرد مؤثر برای رسیدن به مدیریت بهتر شهری مطرح ‌شده است . از نظر مفهومی، در این نوع شهرها اثرات متقابل بین تکنولوژی‌های نو، سازماندهی‌های جدید و سیاست‌های نوین سازنده شهرهای هوشمند به ‌صورت سیستم ...

ادامه مطلب »

هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی

هوش به ما کمک می‌کند تا از تجاربی که از تصمیم‌های قبلی حاصل شده، یا از اطلاعاتی که در اختیار داریم، اما نمی‌توانیم همه آن را مورد استفاده قرار دهیم، در تصمیم‌های آتی، استفاده کنیم و تصمیم‌های بهتری بگیریم.

ادامه مطلب »

مکاتب مدیریت منابع انسانی

افرادی که با منابع انسانی سروکار دارند، می‌دانند که متخصصان منابع انسانی می‌توانند چه تاثیر بزرگی بر موفقیت یا شکست یک شرکت داشته باشند و علاوه بر آن، مهم است که متخصصان منابع انسانی بدانند تصمیماتی که توسط آنها گرفته می‌شود چه تاثیر عمیقی بر زندگی افرادی که در یک ...

ادامه مطلب »

قدرت مدیریت و رهبری

در بسیاری از سازمانها و شرکت‌های دولتی و غیر‌دولتی یکی از مهمترین دغدغه‌های تحول و پویایی و موفقیت ، سبک و روش‌های مدیریتی و یا به عبارتی رویکرد مدیریتی است که می‌تواند در توفیقات سازمانی نقش بسزایی داشته باشد .

ادامه مطلب »