انسانها پس از خود یادگاری بر روی زمین برجای می گذارند که سالها نام و یادشان را در اذهان زنده نگه می دارد و در این میان کتاب و اثر نوشتاری ثروتی ماندگار برای آنها می باشد .

کتاب حاضر اشعاری حماسی ، ادبی ، ملی و …. است که سروده مرحوم پدرم می باشد که گردآوری و در زمان حیات ایشان منتشر گردید . اشعار منتشر شده در این کتاب حاوی اشعار آذربایجانی و فارسی است .

 

عنوان کتاب : ماماقان تحفه سی 

تالیف : مهدیقلی منجمی ممقانی 

موضوع : اشعار سروده شده به زبان آذری و فارسی 

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  هنر تفکر خلاق

https://monajemi.ir/?p=3412

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.