امروزه علم را مترادف پژوهش میدانند و آن را رویکردی منظم برای حل مسایل و پاسخ به سوالات وآزمودن فرضیات تعریف نموده اند . اگر تحقیق را در سه بخش کلی یعنی محتوای پژوهش ، مدیریت پژوهش و روش شناسی پژوهش تقسیم کنیم لازم است تمامی متخصصین رشته های مختلف ضمن کسب مهارت های تخصصی ، با شیوه های پژوهش نیز آشنا شوند .
در این زمینه کتابی با عنوان روش تحقیق کمی و کیفی توسط جناب آقای دکتر حمید رضایی فر ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی  و از اساتید برجسته در حوزه مدیریت رفتار سازمانی تهیه و منتشر شده است که در حوزه تحقیق و پژوهش مطالب مفید و کاربردی را ارایه و قابل استفاده محققین و دانش پژوهان است . این کتاب در سه بخش به شرح زیر تدوین شده است :

  1. مبانی تحقیق و پژوهش

  2. چگونگی تدوین و نگارش تحقیق علمی و پایان نامه

  3. روش تحقیق کیفی

کناب روش تحقیق کمی و کیفی با ۴۹۰ صفحه برای کلیه دانشجویانی که قصد تهیه و تدوین پایان نامه و نیز مقالات علمی را دارند بسیار مفید است .

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  مدیریت استراتژیک فردآردیوید

https://monajemi.ir/?p=21008

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.