خانه >> کاریکاتور

کاریکاتور

در مسیر زندگی

در مسیر زندگی ، دنیا پر است از آدم‌هایی که خود را وقف دیگران می‌کنند و نیز پر است از آدم‌هایی که دیگران را وقف خود می‌کنند !!!! به راستی شما از کدام دسته از این آدم‌ها هستید ؟!!

ادامه مطلب »

توهم دانایی

ما معمولاً پیچیدگی‌ها را با توهم فهمیدن برای خودمان آسان می‌کنیم . ما اگر زمان بیشتری را صرف مطالعه و یادگیری در آن موضوع کنیم به زودی متوجه می‌شویم که اطلاعات‌مان از آن موضوع کم بوده و توهم دانشِ ما در آن موضوع کمرنگ‌تر می‌شود و شاید از بین برود .

ادامه مطلب »

هر وقت شما بگید!!!

در مدیریت سازمان ها هنوز هستند بسیاری از افراد اختیاری در خود نمی بینند و سالهاست راه ماندن در جای دلخواه سازمان را در صدای ساز دیگران می بینند و از خود بی اختیار هستند ! چه میدانیم شاید آنها راه درست در امان ماندن در سازمان را طی می ...

ادامه مطلب »

صورت و سیرت گمشده

روزگار غریبی شده است و هر روز روایتی را شاهد هستیم که درون انسان را رنج می دهد که به قول شاعر به کجا چنین شتابان … آری روزهای غریبی است که انسان برای رسیدن به آرزوها و نفس درونی خود در برخی اوقات ، انسانیت را نیز قربانی نفس ...

ادامه مطلب »

خرد جمعی از نگاهی دیگر

خرد جمعی یا هوش جمعی برآیند نظرات گروهی از افراد به جای یک فرد متخصص است.  پژوهشگران بر این باور هستند که هوش جمعی از آنجا برمی آید که افراد گروه تا چه اندازه با یکدیگر همکاری می‌کنند. برای نمونه، گروه‌هایی که افراد آن را کسانی با “حساسیت اجتماعی” افزون تر تشکیل ...

ادامه مطلب »

یک دروغ شیرین و یک حقیقت تلخ

اغلب مردم در سراسر دنیا به دلایلی ناشناخته و بعضا شناخته شده تمایل به یک دروغ شیرین دارند تا اینکه یک حقیقت تلخ  !!  و این ماجرا در زندگی بشر ، داستان دنباله داری است که همچنان ادامه دارد !!! به راستی چرا اینچنین است ؟ آیا شما نیز اینگونه ...

ادامه مطلب »