رفتار سازمانی به عنوان یک رشته مطالعاتی در اواخر سال های ۱۹۵۰ و اوایل سال های ۱۹۶۰ به حد کمال رسید و پس از آن به عنوان یک رشته علمی معرفی شد.رفتار سازمانی محل برخورد نظام ها تلقی می شود زیرا رفتار سازمانی علمی میان رشته ای است که از جهات مختلف سایر رشته های علمی را با یکدیگر ترکیب و ادغام می کند، همچنین ماهیتی توصیفی دارد زیرا هدف اصلی این رشته به جای تجویز، توصیف روابط انسانی بین دو یا چند متغیر رفتاری است.

رفتار سازمانی به دلیل نارسا بودن، پیچیدگی موجود در مطالعه رفتار انسان و فقدان تعریف ها و معیار های معتبر، دانشی توصیفی است.

ناگفته نماند که بررسی رفتار انسان‌ها در سازمان یا مبحث رفتار سازمانی همواره در عرصه مدیریت و سازمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و اندیشمندان این رشته کتب و مقالات بی شماری را در این زمینه رقم زده اند. اگرچه هریک از این نوشته‌ها جنبه‌ای از موضوع رفتار سازمانی را در بر دارد اما کتاب هایی که به طور جامع همه تئوری‌ها و نظریه‌ها را دارا باشند و با آگاهی و بی طرفی مباحث را مطرح کرده باشند محدود هستند .

کتاب رفتار سازمانی تالیف مورهد و گریفین  ( Ricky Griffin & Gregory Moorhead ) ، ترجمه دکتر سید مهدی الوانی و دکتر غلامرضا معمارزاده از زمره  این کتابها است که به علت ویژگی‌های ارزنده اش به وسیله  مترجمان انتخاب و به فارسی برگردانده شده که می تواند با توجه به سهولت در خوانایی و پیوستگی منظم مطالب آن برای خواننده کتاب بسیار مفید باشد .

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  معماری فرهنگ سازمانی

این کتاب برای دانشجویان رشته‌های مدیریت و علوم انسانی در سطوح مختلف مفید بوده و برای شرکت کنندگان در دوره‌های ضمن خدمت و دوره‌های کوتاه‌مدت و سمینارهای مدیریت نیز یاری دهنده می‌باشد. ضمن آنکه مطالعه آن برای علاقمندان مباحث رفتار و سازمان نیز مفید و مؤثر است.

این کتاب شامل ۱۹ فصل به شرح زیر و در ۶۱۴ منتشر شده است : 

 1. رشته رفتار سازمانی
 2. اداره مردم و سازمانها
 3. مدیریت جهانی و گوناگونی در سازمان
 4. تفاوتهای فردی
 5. انگیزش- مفاهیم اولیه
 6. انگیزش مفاهیم پیشرفته
 7. طراحی شغل و پویایی های نقش
 8. هدف گذاری و ارزیابی عملکرد
 9. فشار عصبی ناشی از کار
 10. ارتباطات و پرورش اطلاعات
 11. پویایی های گروه
 12. تیم و گروه
 13. رهبری
 14. قدرت،سیاست
 15. تصمیم گیری
 16. ساختار اصلی سازمان
 17. طرح سازمان
 18. فرهنگ سازمان
 19. تغییر و بهسازی سازمان

https://monajemi.ir/?p=48127

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.