قدرت و سیاست واقعیت های مسلم زندگی اجتماعی و سازمانی هستند و فرد برای مؤثر بودن در سازمان باید بخوبی آنها را درک کند. برای ایجاد تحول در سازمان هم به دانش و مهارت در عرصه قدرت و سیاست نیاز است و به قول وارنر برک  warner burke   هدف تحول ایجاد تغییر است و برای ایجاد آن باید ازقدرت استفاده کرد.

از قدرت تعاریف متعددی ارائه شده‌است در این کتاب قدرت به عنوان توانایی تأثیرگذاری بر دستاوردهای سازمانی می باشد. قدرت ممکن است شکل های متعددی از جمله مثبت و منفی داشته باشد.

مثالهایی از کاربردهای مثبت قدرت: رهبری ، تأثیرگذاری، تشویق ، ترغیب

مثال هایی از کاربردهای منفی قدرت : تخریب ، اجبار ، صدمه ، زورگویی

قدرت نه خوب است و نه بد هرچند به گفته لورد آکسون قدرت میل به فساد دارد اما بسیاری از مشکلات قدرت برخاسته از اهداف صاحبان قدرت و ابزار مورد استفاده است.

برای دانلود خلاصه فصل ۱۵  با موضوع قدرت ، سیاست و تحول در سازمان ، کتاب مدیریت تحول در سازمان ، تالیف وندال فرنچ و ترجمه دکتر سید مهدی الوانی و دکتر حسن دانایی فرد به لینک زیر مراجعه فرمایید .

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  کلید واژه های مبانی مدیریت و سازمان

https://monajemi.ir/?p=30399

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.