عدالت سازمانی Organizational justice به احساس و ادراک کارکنان از میزان انصاف و برابری در رفتارها و روابط کاری اشاره دارد. در دهه آخر قرن بیستم عدالت سازمانی به عنوان یک مفهوم مهم در مدیریت منابع انسانی مطرح گردید.

این مفهوم در کنار تعهد سازمانی و رضایت کارکنان قرار می‌گیرد و یک عامل زیربنایی اعتماد سازمانی است. عدالت و اجرای آن یکی از نیازهای اساسی و فطری انسان است. همواره در طول تاریخ وجود آن بستری مناسب جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است.

در سال‌های اخیر توجه به موضوعات بی‌عدالتی و تبعیض در محیط کار و اثرات و پیامدهای آن‌ها همچون پرخاشگری، رفتارهای منحرف، انتقام‌جویی در محیط کار و مقابله با آن‌ها توجه بسیاری را به خود جلب کرده‌اند . درک و فهم عدالت در سازمان‌ها به‌ عنوان یکی از فاکتورهای اساسی مقابله با بروز رفتارهای پرخاشگرایانه است.

زیرا هنگامی‌که افراد احساس می‌کنند در سازمان با آن‌ها به‌صورت غیرمنصفانه رفتار می‌شود، رفتارهای پرخاشگرانه یا رفتارهایی که از طریق آن اشخاص به دیگر همکاران خود صدمه می‌زنند را نشان می‌دهند.

یا هنگامی‌ که فرد در توزیع پیامدها در سازمان احساس بی‌عدالتی می‌کند به‌طور منفی نسبت به آن پیامد خاص واکنش نشان می‌دهد که درنتیجه عکس‌العمل منفی فرد متوجه کل سازمان خواهد شد.

مشاهده رفتارهای ناعادلانه از سمت مدیران یا سایر افراد صاحب اختیار و قدرت در سازمان موجب می‌گردد تا فرد به‌ طور منفی نسبت به مدیر و یا مسئول خود که شاهد رفتار ناعادلانه وی بوده است عکس‌العمل نشان دهد و به روش‌های مختلف نارضایتی خودش را از او ابراز کند که در نتیجه تعهد کمتر و نگرش منفی نسبت به آن مدیر پیدا خواهد کرد.

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  مهارتهای سیاسی در سازمان

بنابراین زمانی‌ که کارمندان در سازمان با بی‌عدالتی مواجه می‌شوند، درصدد انتقام‌جویی و مقابله با آن بر می‌آیند و با انجام این اقدامات دچار تبعیض در محیط کار خواهند شد.

در ویدئوی ارایه شده که توسط استاد محترم جناب آقای دکتر حمید عرفانیان خان زاده از نخبگان به نام در علوم مدیریت ارایه می شود مفهوم عدالت سازمانی و پیامدهای ناشی از آن و به عبارتی احساس بی عدالتی در سازمان به شیوایی هر چه تمام ارایه شده است که می توانید از آن بهره ببرید .

https://monajemi.ir/?p=49268

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.