رابطه کلیدی صنعت و کار با تکیه بر کارآفرینی موجب گردید تا امروزه بیش از پیش دانش افزایی در این زمینه مورد توجه شاغلین در بخش صنعت و یا کسانی که به نوعی با صنعت در ارتباط هستند قرار بگیرد .

 کتاب ارزشمندی که با عنوان مباحث ویژه روابط کارو صنعت با مقدمه ایی بر کارآفرینی توسط آقایان دکتر علیرضا مقدسی و سید آرمان هامونی تالیف و منتشر گردیده است به افرادی که می خواهند به صورت کاربردی این تکنیک را فرا بگیرند کمک می کند تا دانش خود را در این رابطه ارتقاء دهند .

 

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  راز لوبیا

https://monajemi.ir/?p=3406

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.