فصل ششم: فرایند انتخاب

( مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت)

بعد از تعیین کم و کیف نیازهای کارکنان در مرحله برنامه‌ریزی نیروی انسانی، با تجزیه و تحلیلی که از شغل به عمل می‌آید ویژگی‌های آن و همچنین صفات و خصوصیاتی که متصدی شغل باید دارا باشد، تا بتواند به نحو احسن از عهده آن برآید ، تعیین می‌گردد و سپس با استفاده از این اطلاعات سعی می‌شود تا گروهی از افراد که صلاحیت احراز شغل را دارند شناسایی شوند (فرایند کارمندیابی) .

حال در این مرحله باید بر اساس ضوابط و معیارهایی که برای احراز شغل تعیین گردیده است، این افراد ارزیابی و از میان آنها کسانی که بیشترین شایستگی را دارند انتخاب شوند و انتخاب صحیح کارکنان از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا انتخاب غلط یا نابجا ، یعنی انتخاب کسانی که توانایی و شایستگی انجام دادن کار را ندارند یا کسانی که بعد از مدتی سازمان را ترک می‌کنند، هزینه‌های سنگینی به سازمان تحمیل می‌کنند .

برای دانلود فصل ششم(مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت) با عنوان فرایند انتخاب از لینک زیر استفاده نمایید :

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  تجزیه و تحلیل شغل(فصل3)

https://monajemi.ir/?p=37199

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.