فصل هشتم: فرآیند آموزش کارکنان
مدیریت منابع انسانی ، دکتر اسفندیار سعادت

برای رسیدن به اهداف، هر سازمانی ، چه کوچک و چه بزرگ ، باید تعدادی از نیروهای لایق و کارآمد در اختیار داشته باشد تا افرادی که قبل از ورود به سازمان در مراکز آموزشی و دانشگاهی کسب معلومات نموده‌اند را پس از ورود به سازمان تحت آموزشهای تخصصی و حرفه‌ای قرار داده تا دانش و مهارت کافی برای انجام کارها را داشته باشند .

برای دانلود فصل هشتم(مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت) با عنوان فرایند آموزش کارکنان از لینک زیر استفاده نمایید :

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  ارزیابی عملکرد(فصل9)

https://monajemi.ir/?p=37455

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.