ابتدا بایستی با مفاهیم و تعاریف مدیریت مالی آشنا شویم و به عبارتی انتظارات خود را از مدیریت مالی بدانیم تا بهتر این مقوله را درک نماییم.

مدیریت مالی را کاربردهای اساسی و مفاهیمی اقتصادی برای تصمیم گیری و حل مسایل تعریف می شود و یا به عبارتی دیگر مدیریت مالی ، اقتصاد کاربردی است زیرا بسیاری از مطالب در اقتصاد خرد و کلان در آن آموخته می شود. 

بر اساس مطالعات انجام شده ، مدیریت مالی می توان آن را به سه بخش تقسیم نمود:

۱) مدیریت مالی :

در بعضی از مواقع مدیریت مالی را به نام انگلیسی (corporate finance) و (business finance) نام گذاری می نمایند به طوری که مدیریت مالی بنگاه های کسب و کار می باشد به تعریفی دیگر می توان گفت مجموعه ای از تصمیم گیری های مالی در داخل واحدهای تجاری می باشد و  وظیفه مدیر مالی شامل حفظ نقد، بدهی از بانک، تحصیل دیگر شرکت ها و منتشر نمودن اوراق قرضه و سهام می باشد.

۲) سرمایه گذاری :

می توان اینگونه تعریف از سرمایه گذاری(investment) در ذهن نگه داشت که اوراق بهادار با سرمایه گذاری در بازار های مالی در تبادل هستند و باهم سروکار دارند. به عنوان نمونه ممکن است مسئولیت یک مدیر سرمایه گذاری، شامل ارزش گذاری سهام عادی، نوع اوراق بهادار برای یک صندوق بازنشستگی یا محاسبه کارایی مجموعه ای اوراق بهادار می باشد. ۳- موسسات مالی : موسسات مالی به شرکت های مالی از جمله بانک ها مربوط می گردد. 

۳- موسسات مالی :

موسسات مالی (Financial institutions) به شرکت های مالی از جمله بانک ها مربوط می گردد.

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  هاوینگ بیت کوین

اما باید بدانیم که خصوصیت های مدیریت مالی شامل جه مواردی است که در زیر به برخی از آنها اشاره می کنیم :

 • تحلیلی است.
 • پرپایه اصول اقتصادی است.
 • حسابداری را یک منبع ورودی تصمیم گیری معرفی می نمایند.
 • درباره چگونگی سرمایه گذاری و سودبری در پیشبرد پول است.
 • پیوسته در حال تغییر است.
 • برخوردار از چشم انداز جهانی می باشد.

بنابراین مدیر مالی دربرگیرنده دانش و آماده و کاربرد اقسام برای رسیدن به هدف و یا دانش و علم اداره پول می توان تعریف کرد و وظایفی به شرح زیر را بر عهده دارد : 

 1. ایجاد گزارشات و صورت های مالی
 2. به دلیل ارایه به مرجع های قانونی و نظارتی مانند اداره امور مالیاتی، بیمه و حسابرسان و همچنین ارایه به مدیران برتر شرکت
 3. پاسخگویی به سازمان های نظارتی در صورت نیاز از کارکرد قانونی شرکت
 4. بازرسی به مسایل مالی جزئی سازمان برای اطمینان از درست بودن آن ها
 5. نظارت بر کارکنان مسئول گزارش دهی مالی و بودجه ریزی
 6. راهنمایی مدیر ارشد شرکت در برنامه ریزی صحیح در حوزه تصمیمات مالی

بنابراین تمامی شرکت ها به دلیل رشد خود به مدیریت مالی برای افزایش سود و افزایش دارایی های شرکت حود نیاز دارند و مدیریت مالی با توجه به زمینه های مختلف مانند سرمایه گذاری و بانکداری و بیمه و مدیریت ریسک و مهندسی مالی ، تامین مالی و اعتباری و …. می تواند در جایگاه های مربوط به سازمانی به پست معاونت مالی و معاونت سرمایه گذاری و تامین مالی اعتبارات مالی در بانک ها و ارزیابی اقتصادی پروژه ها و شرکت های سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار جایگاه خود را مشخص می نماید. این گونه جایگاه ها در سازمانها دارای اهمیت بسیار بالایی هستند و معمولا دریافتی های مناسبی هم خواهند داشت .

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  سود نقدی سهام

https://monajemi.ir/?p=38411

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.