فصل چهارم : فرایند برنامه‌ریزی نیروی انسانی

( مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت)

برنامه‌ریزی ریزی نیروی انسانی ، فرآیندی است که به وسیله آن سازمان معین می‌کند که برای نیل به اهداف خود به چه تعداد کارمند، با چه تخصص و مهارت‌هایی، برای چه مشاغلی و در چه زمانی نیاز دارد . بنابراین بدون برآورد و پیش بینی نیروی انسانی لازم و برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین آن، رسیدن به اهداف سازمان امکان‌پذیر نخواهد بود .

پس می‌توان نتیجه گرفت که برنامه‌ریزی نیروی‌انسانی فرآیندی است که به وسیله آن ورود افراد به سازمان، حرکت و گردش آنها در داخل سازمان و خروج آنها از سازمان، پیش‌بینی و برای آن به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌شود که هرگاه در هر جای سازمان پستی خالی شد مسئولان سازمان غافلگیر نشوند و همیشه نیروهای شایسته‌ای برای تصدی آن پست آماده داشته باشند.

برای دانلود فصل چهارم (مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت) با عنوان فرایند برنامه‌ریزی نیروی انسانی از لینک زیر استفاده نمایید :

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  فرایند کارمندیابی(فصل5)

https://monajemi.ir/?p=36730

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.