انگیزش یکی از مسائل کلیدی بوده که بی شک نقش تعیین کننده‌ای در ابعاد مختلف سازمانی دارد و سازمان‌ها برای نیل به اهداف بلند مدت و دوام در دنیای رقابتی تجارت امروزی موظف به ایجاد انگیزش در افراد سازمان  و در نهایت ایجاد فرصت برای کارکنان هستند.

انگیزش به طور کلی به سه عامل نیازها، برانگیختن‌ها و مشوق‌ها دسته‌بندی می‌گردد که بر اساس این دسته‌بندی‌ها می‌توان با توجه به هر یک از عوامل تعیین کننده آن روش‌هایی برای ایجاد انگیزش در سازمان‌ها به کار گرفت.

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  سیاست سازمانی برای استخدام

https://monajemi.ir/?p=28844

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.