در دنیای پیچیده امروز ، برای هر فردی که در جامعه به کاری اشتغال داشته و یا قصد ورود به کسب و کاری را دارد مهم است که بداند با دیگران چگونه بایستی رفتار نماید .

برای آشنایی بیشتر به انواع تیپ های رفتاری از دیدگاه تعالی سازمانی که شامل هفت گروه می شوند اشاره می کنیم که عبارتند از :
۱ – شکوه‌کننده‌ها (افرادی که در هر شرایطی ساز مخالف می زنند)
۲ – گروه مردد در تصمیم گیری !
۳ – افراد کاتولیک تراز پاپ یا همان کاسه های داغ تر از آش !
۴ – گروه منفی باف‌ها (که احساس کارآمدی شان بسیار بسیار پایین است)
۵ – گروه متخصصان و کارشناسان (در همه زمینه ها صاحب‌نظرند و اظهار فضل می کنند و بیش از اندازه از خود مطمئن و متشکر هستند)
۶ – گروه صامتین و ساکتین (فقط با بله یا خیر جواب می دهند)
۷ – گروه متخاصمین و مهاجمین

حال در برخورد با هریک از این تیپ‌های رفتاری که در بالا گفته شد ، باید چه استراتژی خاصی را اعمال کرد ؟

  • استراتژی‌های اعمالی در مواجه باشکوه کننده‌ها

اگر چه دشوار است، اما خوب به آنها گوش دهید ، چون دلیل این نوع رفتار منفی از سوی آنها نیاز به جلب توجه کردن است .
شکوه ها و شکایت های مطروحه را مورد اذعان قرار دهید (اگر چه اذعان می‌کنید اما موافقت ننمایید) .فرمولی که در این حالت مورد استفاده قرار می گیرد فرمول همدلی است و عبارت است از تکرار عبارت و واژگان کلیدی فرد برای ابراز همدلی.
پاسخهای محدود  اما روشن و مشخص داده و از پرداختن به پاسخ های کلی اجتناب کنید .

  • استراتژی برخورد با افراد مردد در تصمیم گیری
خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  نشانه‌ بلوغ عاطفی

این افراد دائماً در اخذ تصمیم نهایی تعلل نموده و امروز و فردا می کنند؛اولین راه حل آن است که کمک کنیم تا موضع خود را به صراحت مشخص کنند. (موافق یا مخالف؟) با ترغیب و برانگیختن اشتیاق درونی شان آنها را در حل مسئله یاری کنیم و مراقب باشیم تا ترغیب از حد خود فراتر نرود که این امر باعث ایجاد ناراحتی خواهد شد . اگر موفق به تصمیم گیری شدند آنها را تشویق کنیم تا از تعلل خارج شوند .

  • استراتژی برخورد با افراد کاتولیک تر از پاپ

نباید به آنها اجازه داد تعهدات غیرواقعی را بپذیرند . این از آنجا ناشی می‌شود که آنها از ترس ترد شدن نظر و احساس واقعی خود را نادیده گرفته و آن را ابراز نمی کنند.

  • استراتژی برخورد با منفی باف‌ها

از اینکه مثل آنها شویم پرهیز کنیم (چون در کل هیجان ها مسری بوده و آدمی از خلق و خوی همنشین خود تاثیر می پذیرد)
صبورانه با آنها برخورد شود تا درصورت لزوم ابتکار عمل را به دست گیریم.

  • استراتژی مواجه با کارشناسان

اشراف به موضوع (چنانچه یک فرد ناآگاه به تورشان بیفتد به رفتار خود ادامه می دهند) چون تمایل شدیدی به جلب توجه دارند و به آنچه می گویند اذعان داشته باشیم ، اما مواظب باشیم تا به رنگ آنها درنیاییم.

  • استراتژی برخورد با صامتین و ساکتین

به جای سوال های بسته از سوال های باز استفاده کنیم . در این صورت دیگر نتوانسته با بله یا نخیر جواب داده و بنابراین مجبور به حرف زدن خواهند شد. به هنگام پرسش از آنها به مقدار مناسب مکث کنیم تا خود مجبور به دادن پاسخ نشویم . ترجیحاً بعداز جلسات گروهی ، با آنها به صورت فردی و خصوصی هم جلسه داشته باشیم.
اقدام به اصلاح ذهن تجربی آنها کنیم.

  • استراتژی اعمالی در مواجهه با متخاصمین
خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  دانستنی هایی در باره بختک !!!

چنین افرادی می خواهند با زور حرف خود را به کرسی نشانده و کنترل کننده هستند. در مقابل آنها باید روی موضع خود ایستاده و بدون حالت انفعالی از حق دفاع کنیم و به آنها اجازه پیشروی ندهیم. البته باید به آنها هم اجازه داد که حرف خود را بزنند. از طرفی باید حرفمان را از نقطه نظر خودمان مطرح کنیم ، زیرا در غیر این صورت به جهت رفتار تخاصمی‌شان در راستای کوبیدن ما برمی آیند . در برخورد با آنها باید مثبت بوده و آرامش پیشه کرد، جازدن و یا عصبانیت در مواجه با آنها اصلاً جایز نیست.پس برای هرچه کارآمدتر عمل کردن در یک سازمان باید بتوان تیپهای رفتاری را به درستی شناسایی و رفتار مناسب را در برخورد با آنها در پیش گرفت.

https://monajemi.ir/?p=2870

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.