در دنیای پر شتاب امروز استخدام مدیر برای شرکت و یا ارتقای عضوی از سازمان برای بر عهده گرفتن پست مدیریت، یکی از پر مخاطره‌ترین وظایف مدیران منابع انسانی و مدیران عالی سازمان یا شرکت ها محسوب می شود . چرا که مدیر، وظیفه خطیر راهبری و مدیریت همه منابع مالی، انسانی، اطلاعاتی و سایر منابع غیر ملموس را در سازمان بر عهده دارد.

بنابراین، کسی که به عنوان مدیر استخدام می‌شود باید بتواند به طور اثربخشی افراد سازمان را رهبری کند، بودجه و منابع مالی سازمان را مدیریت کند و توانایی برقراریِ ارتباطات و رابطه اثربخش با مدیران عالی سازمان را داشته باشد.

پس اگر متقاضی پست مدیریت ، توانایی و آمادگی برآمدن از این وظایف و مسئولیت‌های مهم را نداشته باشد، ممکن است سازمان را با چالش ها و آسیب های بزرگی روبرو کند.

سؤال اینجاست که چگونه می‌توان پی برد که متقاضی از مهارت و توانایی و نیز آمادگی مدیر شدن برخوردار است و چه سؤال‌هایی باید پرسید تا به میزان این آمادگی در فرد پی برد؟

برای پاسخ به سؤال مذکور، علاوه بر بررسی پاسخ‌های متقاضی به «فرم‌های عمومی استخدام و نمونه سوالات مصاحبه استخدامی»، یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای دستیابی به این هدف (یعنی پی بردن به میزان آمادگی فرد متقاضی و یا کاندیدای بالقوه برای پست مدیریت) آن است که میزان آگاهی فرد از ماهیت مدیریت را مورد پرسش و سنجش قرار دهیم. بنابراین، باید به این نکته پی برد که فرد مورد نظر درباره مدیریت و ماهیت آن چگونه فکر می‌کند و چه برنامه یا طرح خاصی برای انجام وظایف جدید در پست مدیریتی دارد. همچنین، پرسیدن از سوابق پیشین فرد درباره تجربه‌های مدیریتی، مانند برعهده داشتن مسئولیت یک تیم، می‌تواند شما را در تشخیص سطح آمادگی او برای احراز پست مدیریت، کمک کند. 

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  حقوق مدیرعامل

سؤال‌های ذیل، می‌تواند نمونه‌ای از سؤال‌هایی باشد که پاسخ فرد مورد نظر به آنها بتواند شما را در تشخیص صلاحیت او برای پست مدیریت کمک کند :

  • از نظر شما چالش‌های مدیریت در شرکت یا سازمان کدام‌اند؟
  • روش شما در مدیریت گروه‌های افراد در گذشته چه بوده است و این روش‌ها چگونه توانسته چیزهایی درباره مدیریت کردن افراد و مجموعه‌ها به شما بیاموزد؟
  • کدام یک از همکاران شما، توانایی بر عهده گرفتن پست مدیریتی را در شما دیده‌اند؟ چرا آنها فکر می‌کنند که می‌توانید از عهده این پست بر بیایید؟
  • برنامه شما برای ایجاد آمادگی در خود با هدف انتقال از پست فعلی به پست مدیریتی چیست؟
  • چگونه مهارت‌های انسانی و مدیریتی خود را تقویت کرده‌اید؟
  • چگونه می‌تواند بین اهداف واحدی که مدیریت آن را بر عهده خواهید داشت و اهداف کل شرکت یا سازمان تعادل برقرار کنید؟

با پرسیدن این سؤال‌ها از فرد مورد نظر، گوش کردن، مشاهده، مشورت کردن با دیگران درباره شایستگی‌های این فرد و در نظر گرفتن مسائل فوق، می‌توانید تصمیم بهتری درباره استعداد فرد برای مدیر شدن اتخاذ کنید. موفق باشید.

مأخذ: How to Know If Someone Is Ready to Be a Manager

https://monajemi.ir/?p=18622

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.