ارتقای بهره‌وری چه در واحدهای صنعتی و چه در واحدهای خدماتی (دولتی و غیردولتی)بدون تحول در نظام فعلی مدرنیته یک نظام کارآ و اثربخش غیرممکن خواهد بود،کما اینکه با گذشت سالها  از اجرای قانون برنامه توسعه پنجم هنوز توفیق چندانی در ارتقای بهره‌وری نه در بنگاه های خصوصی و نه در بنگاه های دولتی، به دست نیامده است .

علت عدم موفقیت برای ایجاد تحول در مدیریت کشور و ارتقای بهره‌وری در ایران، نظام اقتصادی غیررقابتی متکی بر درآمدهای سرشار نفتی و بیماری های مزمن اقتصادی از جمله تورم و علامت دهی نادرست قیمت ها به مدیرت کلان و مدیران بنگاه های کشور است. با این حال به دلیل وجود همین درآمدهای سرشار نفتی و سیاست های دولت برای جلوگیری از بالارفتن نرخ رشد تورم طی سال های اخیر میزان واردات کالاهای مشابه کالاهای تولید شده در کشور افزایش یافته است و از این رو بنگاه های اقتصادی با کاهش حاشیه سود یا زیاندهی و بعضا با خطر ورشکستگی مواجه شده اند و بنابراین چاره ای جز تحول مدیریت سنتی موجود به یک مدیریت نوین وجود ندارد.

از طرف دیگر برای تحول در ساختار مدیریت نیاز به ابزار نوین از جمله حسابداری مدیریت است. متاسفانه آنچه که اکثریت مدیران بنگاه ها تا به امروز به عنوان حسابداری به رسمیت شناخته اند، حسابداری مالی است که وظیفه آن ثبت و تلخیص و طبقه بندی رویدادهای مالی و تهیه گزارش های ادواری برای نشان دادن وضعیت مالی و نتیجه عملکرد بنگاه است. هرچند حسابداری مالی از طریق شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و مالی خدمات ارزنده ای به بشریت کرده است و هرچند حسابداران حرفه ای از طریق گزارشگری مالی و حسابرسان مستقل از راه اعتبار بخشی به این گزارش ها، نظام پیچیده اقتصادی کنونی را ممکن ساخته اند ولی در دنیای پر رقابت کنونی تکیه صرف بر داده های حسابداری مالی نمی تواند رهنمود کافی برای مدیران، تصمیم سازان و تصمیم گیران باشد.

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  امواج سه گانه تکامل زندگی بشری

به همین لحاظ حرفه حسابداری ابتدا نظام حسابداری صنعتی را که از طریق آن تجزیه و تحلیل عوامل بالابودن قیمت تمام شده محصولات و نحوه کاهش آن امکان پذیر می شد، معرفی کرد و بکارگرفت . در نظام های حسابداری صنعتی تکیه عمده بر کارآیی نیروی کار، ضایعات مواد و استفاده مطلوب از ظرفیت تولیدی است که کمک قابل توجهی به مدیریت برای کاهش قیمت تمام شده می باشد، ولی این نظام نیز نمی‌تواند اطمینان کافی برای بقای بنگاه ایجاد کند، از این رو حسابداری صنعتی در جریان تکاملی خود به نظام های حسابداری مدیریت ارتقا داده شده است که در آن علاوه بر مسائل درون سازمانی تاثیر فضای رقابتی بیرونی و الزامات محیطی بر بقا و موفقیت بنگاه مورد توجه قرار می گیرد و علاوه بر کارآیی بحث اثربخشی و نتیجتا بهره وری، هدف کاربرد این نظام ها می باشد .

متاسفانه در ایران بسیاری از بنگاه های اقتصادی و غیرانتفاعی (نظیر بنگاه های غیر انتفاعی دولتی) هنوز از مفاهیم حسابداری صنعتی استفاده نمی کنند و حتی صنایع عظیمی مانند صنعت نفت خود را بی نیاز از کاربرد این ابزار سودمند می داند که لازم است مدیران به ویژه در بخش اقتصادی بر توسعه و تعمیم حسابداری مدیریت در تمام بخش های تحت مدیریت خود ، همت نمایند .

( ۱۵ آذرماه روز حسابدار گرامی باد)

https://monajemi.ir/?p=9383

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.