تکنیک ساندویچ در روانشناسی، برای انتقال یک خبر و یا اتفاق بد استفاده می شود. برای اجرای این تکنیک، موضوع منفی و یا بد را بین دو جمله خوب و مثبت بیان می کنیم.

این تکنیک به این دلیل با نام ساندویچ نام گذاری شده است که در همانند ساختار یک ساندویچ، خبر منفی بین دو خبر مثبت قرار گرفته است. با استفاده از تکنیک ساندویچ، اثرات مخرب جمله منفی کم می شود.

تکنیک ساندویچ یکی از تکنیک های کاربردی روانشناسی است که برای کم کردن اثرات ناخوشایند یک انتقاد یا انتقال یک خبر منفی مورد استفاده قرار می گیرد.

مدیران، فروشندگان، روانشناسان و … از این تکنیک برای مطرح کردن انتقاد و تاثیرگذاری بیشتر آن استفاده می کنند. در ادامه این مقاله با تکنیک ساندویچ ، مزایا و کاربردهای آن بیشتر آشنا خواهید شد.

تکنیک ساندویچ در روانشناسی، برای انتقال یک خبر و یا اتفاق بد استفاده می شود. برای اجرای این تکنیک، موضوع منفی و یا بد را بین دو جمله خوب و مثبت بیان می کنیم.

این تکنیک به این دلیل با نام ساندویچ نام گذاری شده است که در همانند ساختار یک ساندویچ، خبر منفی بین دو خبر مثبت قرار گرفته است. با استفاده از تکنیک ساندویچ، اثرات مخرب جمله منفی کم می شود.

فرد مقابل متوجه می شود که نکات مثبت او هم تشخیص داده شده است و تمرکز طرف مقابل فقط بر نقاط ضعف او نبوده است. به همین دلیل بیش تر پذیرای نکات منفی خواهد بود و انگیزه بیش تری برای رفع آنها دارد.

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  الفبای اعتماد

بر درک بهتر موضوع می توانید ویدئوی زیر را که با محوریت موضوع تکنیک ساندویچ کردن در سازمان توسط استاد محترم و بی نظیر در علوم مدیریت جناب آقای دکتر حمید عرفانیان خان زاده ارایه شده است را ملاحظه فرمایید .

 

https://monajemi.ir/?p=49270

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.