Data Loading...

حاصل عمر گابریل گارسیا مارکز در ۱۵ جمله زیر خلاصه شده است :

١. در ۱۵ سالگی آموختم که مادران از همه بهتر می‌دانند و گاهی اوقات پدران .

 ٢. در ۲۰ سالگی یاد گرفتم که کار خلاف فایده‌ای ندارد ، حتی اگر با مهارت انجام شود .

 ٣. در ۲۵ سالگی دانستم که یک نوزاد ،مادر را از داشتن یک روز هشت ساعته و پدر را از داشتن یک شب هشت ساعته ،محروم می‌کند .

 ۴. در ۳۰ سالگی پی بردم که قدرت ، جاذبه مرد است و همچنین جاذبه ، قدرت زن بشمار می‌رود .

 ۵. در ۳۵ سالگی متوجه شدم که آینده چیزی نیست که انسان به ارث ببرد ؛ بلکه چیزی است که خود می‌سازد .

 ۶. در ۴۰ سالگی آموختم که رمز خوشبخت زیستن، در آن نیست که کاری را که دوست داریم انجام دهیم؛ بلکه در این است که کاری را که انجام می‌دهیم، دوست داشته باشیم .

٧. در ۴۵ سالگی یاد گرفتم که ۱۰ درصد از زندگی، چیزهایی است که برای انسان اتفاق می‌افتد و ۹۰ درصد آن است که چگونه نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند .

 ٨. در ۵۰ سالگی پی بردم که کتاب بهترین دوست انسان و پیروی کورکورانه بدترین دشمن وی است .

 ٩. در ۵۵ سالگی پی بردم که تصمیمات کوچک را باید با مغز گرفت و تصمیمات بزرگ را با قلب .

 ١٠. در ۶۰ سالگی متوجه شدم که بدون عشق می‌توان ایثار کرد، اما بدون ایثار هرگز نمی‌توان عشق ورزید .

 ١١. در ۶۵ سالگی آموختم که انسان برای لذت بردن از عمری دراز، باید بعد از خوردن آنچه لازم است، آنچه را نیز که میل دارد، بخورد .

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  قدرت در اندیشه نیکولو ماکیاولی

 ١٢. در ۷۰ سالگی یاد گرفتم که زندگی مساله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست ؛ بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است .

 ١٣. در ۷۵ سالگی دانستم که انسان تا وقتی فکر می‌کند نارس است، به رشد وکمال خود ادامه می‌دهد و به محض آنکه گمان کرد رسیده شده است، دچار آفت می‌شود .

 ١۴. در ۸۰ سالگی پی بردم که دوست داشتن و مورد محبت قرار گرفتن بزرگترین لذت دنیا است .

 ١۵. در ۸۵ سالگی دریافتم که همانا زندگی زیباست .

https://monajemi.ir/?p=2847

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.