در مرحله عمل مطالعه افراد انسانی را مطالعه رفتار سازمانی می نامند . رفتار سازمانی عبارت است از مطالعه منظم و سیستماتیک عملیات ، اقدامات ، کارها و نگرش های افرادی که سازمان را تشکیل می دهند .

در رشته رفتار سازمانی مطالعه منظم جایگزین قضاوت مشهودی می شود ، یعنی مدارک و شواهد علمی که در شرایط کنترل شده جمع آوری می شود ، به شیوه ای معقول مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد و در رابطه با هر معلولی در پی علت بر می آید .

در رابطه با عملکرد فرد نیز سه عامل نقش اساسی دارند : تولید و بهره وری ، غیبت و جابجایی کارکنان . مدیران به کیفیت و کمیت تولید کارکنان توجه دارند ، حال آن که غیبت و جابجایی کارکنان بر بازده و تولید آنان اثر معکوس دارد .

جابجایی کارکنان موجب افزایش هزینه ها می شود و سازمان همواره با افرادی کم تجربه کار می کند . این بخشی از فصل اول کتاب مدیریت رفتار سازمانی استیفن رابینز (3 جلدی) است و برای دریافت خلاصه این کتاب بر روی لینک زیر کلیک کنید ضمن اینکه پیشنهاد می‌نماید برای درک بیشتر مطالب نسبت به تهیه کتاب و یا بهره‌مندی از سایر منابع جهت تکمیل اطلاعات خود استفاده نمایید :

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  بررسی روانشناختی خودکامگی

https://monajemi.ir/?p=48344

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.