دستیابی به بهره‌وری پایدار، خلاقیت و نوآوری و کیفیت مناسب زندگی از طریق مدیریت و نیروی انسانی کارا، اثربخش، هوشمند و متعهد محقق می‌شود و در دنیای کنونی، ثروت ملت‌ها را متشکل از ثروت‌های طبیعی، فیزیکی و ثروت‌های انسانی می‌دانند. 

آمار بانک جهانی  در ۱۹۹۸ نشان داد که نیروی انسانی نقش تعیین‌کننده داشته و حفظ و گسترش ثروت ملی را ممکن می‌سازد. لذا دیدگاه‌های جدید در مورد نقش نیروی انسانی و شیوه‌های کار، نسبت به دیدگاه‌های گذشته، دست خوش تغییر و تحول بسیار زیادی قرار گرفته است.

اعتقاد به وجود شیوه‌های بهتر، تلقی مسئولیت همگانی در قبال کیفیت، طرح‌ریزی شیوه کار با مشارکت کارکنان، مدیریت مشارکت‌جو و تیم‌های خودگردان و همگانی بودن مسئولیت نوآوری، نمونه‌هایی از دیدگاه‌های جدید در مدیریت منابع انسانی است. بنابراین، داشتن بینش صحیح، دانش کافی و مهارت لازم برای مدیریت منابع انسانی اجتناب‌ناپذیر است. 

کتاب حاضر ترجمه کاملی (غیر از فصل ۲ نسخه اصلی که مربوط به قوانین کار آمریکا) از کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی است که در یک جلد و ۹ فصل برای دوره‌های کارشناسی و دوره‌های کوتاه مدت مدیریت، منتشر شده است. 

این کتاب مروری جامع، فشرده و نو در مفاهیم، مبانی و روش‌های مدیریت امور پرسنلی و مدیریت منابع انسانی در ساده‌ترین شکل می‌باشد.

فارغ التحصیلان و دانشجویانی که در آستانه ورود به تحصیلات تکمیلی هستند، مدیران و کارشناسانی که در زمینه‌ نیروی انسانی مسئولیت مستقیم و غیر مستقیم دارند و همه کسانی که علاقمند هستند در کوتاه مدت مرور اجمالی در مباحث مدیریت منابع انسانی داشته باشند می‌توانند از این کتاب بهره‌ لازم و کافی ببرند.

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  مدل هفت s مدیریت(مک کینزی)

کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی در ۴۲۸ صفحه و در  ۹ فصل به شرح زیر ، تالیف گری دسلر، با ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی توسط دفتر نشر پژوهشهای فرهنگی به چاپ رسیده است.

فصل اول: مدیریت منابع انسانى امروز

دامنه ى فعالیت مدیریت منابع انسانى

محیط درحال تغییر مدیریت منابع انسانى

نقش درحال تغییر مدیریت منابع انسانى

برنامه ریزى راهبردى و مدیریت منابع انسانى

فصل دوم: برنامه ریزى نیروى انسانى وکارمندیابى

تجزیه و تحلیل شغل چیست

مدیریت منابع انسانى درمرحله عمل

کارمندیابى

فصل سوم: آزمون و انتخاب کارکنان

اصول آزمون و انتخاب کارکنان

استفاده آزمون ها درعمل

مصاحبه با کارکنان آینده

مدیریت منابع انسانى در عمل

مدیریت منابع انسانى و مسائل جهانى

فصل چهارم: آموزش و توسعه نیروى انسانى

توجیه کارکنان

فرآیند آموزش

روش هاى آموزش

آموزش و توسعه مدیریت

فصل پنجم: ارزیابى عملکرد

مقدمه اى بر ارزیابى عملکرد

روش هاى اصلى ارزیابى

مصاحبه درمورد نتیجه ارزیابى

گامى در ارزیابى عملکرد اثربخش)

فصل ششم: جبران خدمت کارکنان

عوامل حاکم برمیزان پرداخت

مراحل تعیین میزان پرداخت

مزایاى کارکنان

فصل هفتم: مدیریت روابط کار ومذاکرات دسته جمعى

جنبش کارگرى

حرکت اتحادیه وانتخابات

فرایند مذاکره دست جمعى

فصل هشتم: مدیریت مسیرهاى شغلى ورفتارهاى منصفانه

سنگ بناى رفتارهاى منصفانه

ایجاد ارتباطات دونفره

رفتارمنصفانه تضمین شده و اجراء مقررات انضباطى درباره کارکنان

مدیریت برفرایند اخراج کارکنان

مدیریت مسیرشغلى از استخدام تا بازنشستگى

بهداشت کارکنان: مسائل وراه حل ها

فصل نهم: سلامتی و ایمنی کارکنان

بهداشت و ایمنی کارکنان

علل حوادث

مدیریت منابع انسانی در مرحله عمل

شیوه ی جلوگیری از حوادث

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  مدیریت موفق

بهداشت کارکنان: مسائل و راه حل ها

مدیریت منابع انسانی و مسائل جهانی

https://monajemi.ir/?p=48196

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.