در چارچوب این نظریه ، آرجریس توضیح می دهد که چگونه می توان با مداخله و یا قرار گرفتن در میان اعضا سیستم به آنها کمک کرد تا مسایل خودشان را بهتر حل نمایند.

بر اساس نظریه وی ، فردی که به عنوان عامل تغییر یا مشاور وارد سازمان می شود باید بداند که خود او عضو سیستمی که در آن مداخله می ند نیست و سیستم وجودی مستقل از وی دارد . از این رو نقش مشاور این نیست که مسئولیت تغییر و تحول سیستم را بر عهده بگیرد بلکه وظیفه او کمک به تشخیص مسایل ، تجزیه و تحلیل درست و یافتن بهترین راه حل برای آنها ، ایجاد جوی مناسب و فراهم آوردن زمینه های لازم برای عملی نمودن این تصمیمات است . این همکاری باید به گونه ای باشد که به تدریج به اثربخشی سیستم افزوده شود و نیاز به مشاور کمتر گردد .

نکاتی که به نظر آرجریس باید هنگام مداخله در سیستم رعایت شوند عبارتند از :

  • اطلاعات را از چندین منبع شناسایی کند .
  • تغییر و تحول را به زور به سیستم تحمل نکند .
  • پشتیبانی مسئولان را بدست آورد .
خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  چالش‌های شایسته‌گزینی

https://monajemi.ir/?p=44937

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.