کشورهای جهان سوم تقریبا ۴۸ درصد جمعیت جهان و ۵۱ درصد مساحت کره زمین را به خود اختصاص داده اند و از جهاتی شبیه یکدیگر هستند .

مطالعاتی که به طور نمونه برروی ۵ کشور از جمله مصر ، هند ، نیجریه ، برمه و اندونزی انجام شده است مشخص نمود که این کشورها از مشخصه های مشترک در نظام اداری برخوردار بوده که به شرح زیر تحت عنوان ویژگی های ۹ گانه نظام اداری جهان سوم از آنها یاد می شود  :

  • تقلیدی بودن ساختار سازمانی و مدیریت
  • بازدهی کم و غیرموثر نظام اداری
  • جایگزینی هدف های فردی به جای اهداف عمومی
  • نظام ناشایستگی در مدیریت نیروی انسانی
  • فساد اداری
  • فرهنگ سخن گویی به جای عمل
  • مهارگسیختگی بروکراسی در نظام اداری
  • تشکل های غیررسمی در سازمانها
  • روحیه تقدیر گرایی
خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  طولانی شدن زمان مدیریت

https://monajemi.ir/?p=4229

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.