فصل نهم : ارزیابی عملکرد
مدیریت منابع انسانی ، دکتر اسفندیار سعادت

منظور از ارزیابی عملکرد، فرایندی است که به وسیله آن کار کارکنان در فواصل معین و به طور رسمی، مورد بررسی و سنجش قرار می‌گیرد. شناخت کارکنان قوی و اعطاء پاداش به آنها و از این طریق، ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد آنان و سایر کارکنان، از جمله علل اصلی ارزیابی عملکرد است.

هدف نهایی از ارزیابی عملکرد، نه توبیخ و تنبیه کارکنان ضعیف بلکه افزایش کارایی و اثربخشی سازمان است . به یاد داشته باشید که در گذشته ارزیابی عملکرد فقط به منظور کنترل کار کارکنان انجام می‌گرفته ولی امروزه جنبه راهنمایی و ارشادی اهمیت بیشتری یافته است.

برای دانلود فصل نهم(مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت) با عنوان ارزیابی عملکرد از لینک زیر استفاده نمایید :

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  تجزیه و تحلیل شغل(فصل3)

https://monajemi.ir/?p=37507

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.