فصل هفتم : فرایند اجتماعی شدن

( مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت)

اجتماعی کردن فرد فرایندی است که به وسیله آن فرد جدید اطلاعات لازم و کافی را درباره سازمانی که وارد آن شده است کسب می‌کند و با قبول ارزش‌ها، هنجارها و الگوهای رفتاری آن، خود را با اوضاع مطابقت داده و می‌آموزد که چه کارهایی را باید انجام دهد و چه انتظاری از او می‌رود.

شایان توجه است که ورود موفقیت‌آمیز و جا افتادن درست فرد در سازمان، یعنی اجتماعی شدن، تنها به تطبیق او با فرهنگ، اهداف و رویه‎های سازمان محدود نمی‌گردد و باید اهداف و نیازهای فرد و خواسته‌های وی از سازمان نیز در نظر گرفته شود و برای آن پیش‌بینی‌های لازم بعمل آورد .

برای دانلود فصل هفتم(مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت) با عنوان فرایند اجتماعی شدن از لینک زیر استفاده نمایید :

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  چکیده ده فصل کتاب مدیریت تحول سازمان

https://monajemi.ir/?p=37274

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.