کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید ، ترجمه کاملی توسط دکتر محمد اعرابی و دکتر محمد تقی زاده مطلق  با عنوان اصلی Strategic managment  توسط انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی در ۶۸۷ صفحه است.

این کتاب تاکنون به زبان های مختلف منتشر شده و در اکثر دانشگاه های سراسر دنیا به عنوان یکی از بهترین کتاب های درسی در زمینه مدیریت استراتژیک مورد استفاده قرار می گیرد. مدیریت استراتژیک با استفاده از جدیدترین تحقیقات، تجربیات و تجزیه و تحلیل مورد توانسته است زمینه را برای تقویت بینش، دانش و مهارت های مناسب برای رویارویی با دنیای امروز که با شتابی متفاوت از گذشته در حال تغییر است، فراهم آورد.

کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید ، شامل پنج بخش و نه فصل است. بخش اول با عنوان «نگاه اجمالی به مدیریت استراتژیک» شامل یک فصل است که به تعاریف و اصطلاحات مهم، مدل مدیریت و مزایای مدیریت استراتژیک پرداخته است.

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  نقاط مرجع استراتژیک(S.R.P)

https://monajemi.ir/?p=29851

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.