Data Loading...

فردی که بتواند با الگوی صحیح ، ارتباط سالمی با دیگران برقرار کند و درکنار این ارتباط خصوصیات فردی و اجتماعی مثبت خود را (حسن خلق ، همدردی ، همراهی و….) به مرحله بروز برساند و به دیگران نشان دهد ، یقینا مورد توجه افراد واقع خواهد شد و در نگاه اکثریت آنها دارای مقبولبت و محبوبیت خواهد بود .اما نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که چه استعداد و چه توانایی در فرد می تواند زیر ساخت و پایه چنین عملکرد هایی باشد؟

هر فردی باید دارای ویژگی هایی باشد تا بتواند این ارتباط سالم و خصوصیات اجتماعی لازم را به ظهور برساند و این ویژگی ها و استعدادهای خاص را ، روانشناسان « هوش اجتماعی » نامیده اند .
« هوش اجتماعی » هنری است که در سایه آن می توان با دیگران ارتباط برقرار کرد و در غم ها و شادی های آنها شریک شد . کسانی که از نظر هوش اجتماعی قدرتمندند، می توانند کاملا راحت با افراد ارتباط بر قرار کنند و واکنش ها و احساسات آنها را به سرعت دریابند، دیگران را رهبری کنند و سازمان دهند و به مشاجراتی که می تواند در هر فعالیت بشری شعله ور شود خاتمه دهند .
آنها افرادی هستند که دیگران دوست دارند با آنها باشند زیرا از نظر عاطفی به دیگران نیرو می دهند . حالت های روحی خوبی در افراد بو جود می آورند و این فکر را در آنها بوجود می آید که اطراف فردی با این خصوصیات بودن چه سعادتی است و در یک کلمه می توان گفت این افراد در نظر دیگران از محبوبیت بسیاری برخوردار هستند.

  • مهارتهای هوش اجتماعی :

هوش اجتماعی بر چند « مهارت » استوار است که باید آنها را در خود شناخت و تقویت کرد این مهارت ها عبارتند از :

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  ایستاده گفتگو کنید

۱- سازماندهی گروهی :

این مهارت برای کسی که «رهبر» می باشد ضروری است و شامل به دست گرفتن ابتکار عمل و هماهنگ ساختن تلاش های گروهی مردم است. این استعداد معمولا در مدیران ، کارگردانان و …. با وضوح بیشتری دیده می شود .

۲- ارائه راه حل :

این مهارت همان استعداد میانجی گری ، اجتناب از تعارض ها یا حل تعارض های بوجود آمده است . افرادی که چنین خصوصیاتی دارند در داوری ها ، وساطت و حل و فصل و مشاجرات توانایی زیادی دارند.

۳- ارتباط بین فردی :

این استعداد وارد شدن در رویارویی با دیگران یا شناختن و پاسخ مناسب دادن به عواطف و علایق مردم است . چنین افرادی در کارها یا بازی های گروهی موفق هستند . آنها می توانند همسرانی قابل اعتماد ، دوستان تجاری خوب و معلمان موفقی باشند .

۴- تجزیه و تحلیل اجتماعی :

این مهارت به معنای توانایی دریافت احساسات انگیزه و علایق دیگران و داشتن درکِ عمیق از آنها می باشد . این آگاهی سبب می شود آنها به سهولت با دیگران صمیمی شوند و در ایجاد روابط دوستانه و نشاط آور «خلاقیت » از خود نشان می دهند و از هر گونه برخورد یا اتفاق روزمره ، شرایطی برای دوستی و نشاط فراهم می آورند وروح خود را محدود نکرده و کردار یا گفتار منفی دیگران را به ذهن نمی سپارند و همواره دنبال فرصتی هستند تا دوستی تازه ای را آغاز کنند .

بنابراین تمامی این مهارت ها برای برقراری ارتباط های بین فردی و اجتماعی لازم بوده و در نحوه ارتباط تاثیری می گذارند و سبب جلب دیگران و موفقیت های اجتماعی و محبوبیت می شوند .

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  قانون دانه

https://monajemi.ir/?p=18588

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.