در سازمانها و اصول حاکم بر مدیریت آنها رعایت مواردی موجب خواهد شد تا تکامل قابل قبولی را برای مدیران عالی شاهد باشیم . این نکات عبارتند از:

  1. انتظاراتی را که از کارکنان دارید به طور صریح تعیین کنید.

  2. از حضور فیزیکی استفاده کنید. یک قیافه آرام، توأم با اعتماد به نفس و حاکی از کفایت می گوید من رهبری را در دست دارم و مایل هستم با من صعود کنید شما برایم اهمیت دارید مطمئن باشید همه چیز را در کنترل خود دارم.

  3. در شرکت حضوری آشکار داشته باشید. به این معنا که سعی کنید فقط پشت میزتان ننشینید، اهل تجربه عملی باشید، در گوشه و کنار بگردید و با افراد خارج از شرکت نیز صحبت کنید.

  4. در جلسه ای که برای رفع مشکلات تشکیل می دهید عقیده خود را از همان ابتدا بیان نکنید. زیرا اگر کارکنان را با پرسش-های جهت یافته وادار به اندیشه کنید، اثربخشی بیشتری خواهد داشت.

  5. در مورد خودتان به طور ادواری تحقیق و بررسی کنید. از اندیشه های خود و ملاحظات دیگران نسبت به نحوه برخوردتان با مشکل یادداشت بردارید. اگر شما به عنوان رئیس سابقه ای از ارزیابی میزان اثربخشی خویش تشکیل دهید دیگران را نیز می توانید به سادگی ارزیابی نمایید.

  6. چهار یا پنج مورد از کارهایی که می خواهید انجام شود مشخص کرده و برنامه ریزی نمایید. در همان حال که پیشرفت کارها را کنترل می کنید از تلاش کارکنان پشتیبانی کنید.

  7. از افراد کلیدی تان پرسش های کلیدی کنید تا به حفظ آنان در مسیر هدف کمک کند. سؤالات می تواند این موارد باشد: هدف هایتان برای آینده چیست؟ برنامه ها، اولویت ها و انتظارات شما چیست؟ قصد دارید چگونه برای دستیابی به آنها عمل کنید؟

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  مدیریت موفق

https://monajemi.ir/?p=17077

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.