Data Loading...

ماتریس BCG که توسط گروه مشاوران بوستون (Boston Consulting Group) در اواخر دهه ۱۹۶۰ طراحی و معرفی شد ؛ امروز جزو شناخته شده ترین روش برای ارزیابی سبد محصولات یک شرکت محسوب می شود .

روشی که می تواند ضمن تعیین جایگاه یک محصول در چرخه ی عمر آن اقدامات لازم برای بهبود شرایط را تجویز نماید.

این ماتریس به وسیله بروس هندرسون مدیر گروه مشاور بوستون ارائه و توسعه داده شد که با در نظر گرفتن دو فاکتور رشد جذابیت صنعت و سهم نسبی در صنعت ، وضعیت هر شرکت را در صنعت مربوط به خود مشخص کرده و پیش بینی چگونگی تخصیص منایع مالی و گردش نقدی را برای سودآوری بیشتر و بقاء در آن کسب و کار مشخص می کند.

( با تشکر از آقای احسان زهره بجنوردی برای ارایه مطلب فوق)

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  رفتار منافقانه در سازمان

https://monajemi.ir/?p=16683

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.