بدبینی سازمانی، یکی از موضوعات مهم رفتاری است که بر عملکرد کارکنان و در نهایت بر کارآمدی و اثربخشی سازمان مؤثر می‌باشد. مقاله ای که لینک آن در زیر ارایه می شود به مفاهیم اصلی بدبینی سازمانی و رابطه آن‌ها با دیگر مفاهیم سازمانی می‌پردازد.

در این مقاله مفهوم بدبینی از نگاه رویکردهای روان‌شناسی و منابع اسلامی مورد بررسی قرار گرفته، سپس ضمن تعریف بدبینی سازمانی، به متغیرهای تأثیرپذیر پیامدهای بدبینی در سازمان پرداخته می‌شود. در ادامه مدلی در مورد عوامل تأثیرگذار و پیامدهای آن ارایه می‌شود. این مدل از طریق انتخاب مجموعه‌ای از متغیرها می‌تواند به درک بدبینی سازمانی کمک نماید. در نهایت، نتایج حاکی از آن است، از آن جایی که بدبینی سازمانی ویژگی ذاتی نیست، می‌تواند به وسیله سازمان‌ها مدیریت شود.
برای دریافت مقاله از طریق لینک زیر اقدام نمایید :
خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  رفتار منافقانه در سازمان

https://monajemi.ir/?p=38897

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.