پیشرفت فرایندی پویا تلقی می شود که نیازمند تغییر و تحولات دائمی است؛ اما هر تغییر و تحولی همیشه موجب پیشرفت نمی شود و چه بسا موجب بروز مشکلات جدی ، مخاطرات و آسیب های فراوان گردد .اطمینان از اینکه هر تحول چشمگیر می تواند منجر به پیشرفت شود یکی از مهم ترین چالش های تصمیم گیری در حوزه مدیریت سازمان ها به شمار می رود .

( با تشکر از جناب آقای دکتر احمد روستا برای در اختیار گذاشتن مقاله فوق)

 

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  خاطرات یک مدیر

https://monajemi.ir/?p=16617

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.