وظایف مدیریت منابع انسانی در یک شرکت کوچک، مدیریت منابع انسانی بخشی از وظیفه مدیراجرایی یا مدیرعامل سازمان است و به تدریج، پس از اینکه یک سازمان بزرگ‌تر شد، این وظیفه به یک واحد مستقل به نام «واحد مدیریت منابع انسانی» یا Human Resource Management سپرده می‌شود.

گری دسلر، نویسنده‌ی کتاب مدیریت منابع انسانی یا Human Resource Management که سالهاست در دوره های مدیریت در سراسر جهان به عنوان منبع درسی مورد استفاده قرار می‌گیرد، تعریفی بسیار کلی از واحد مدیریت منابع انسانی و وظایف آن رائه می‌دهد :

مدیریت منابع انسانی، از میان وظایف مختلف مدیریتی، مسئولیت کلیه فعالیت‌ها و خط مشی‌های مربوط به کارکنان سازمان را بر عهده دارد.

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  نظریه شخصیت و سازمان

https://monajemi.ir/?p=16245

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.