ریچارد زالتمن مانند خیلی از عکاسان پیش از خود، به مناطق مختلف جهان سفر می کرد تا از مردم و فرهنگ و زندگی آنها عکس بگیرد . یک روز صبح که در یکی از روستاهای دور افتاده کشور بوتان قدم می زد تا عکس هایی بگیرد که ناگهان ایده ای به نظرش رسید. او دوربین را در جایی مستقر می کرد و از روستاییان می خواست از آنچه به نظرشان مهم است که به دیگران درباره خودشان نشان دهند، عکس بگیرند.

بعد از اینکه زالتمن عکس های گرفته شده را ظاهر کرد متوجه شد در بیشتر عکس ها ، پاهای مردم حدوداً از ناحیه مچ به پایین خارج از کادر هستند و در عکس نیافتاده‌اند.

زالتمن می گوید: «ابتدا فکر کردم که روستاییان در تنظیم کادر دقت نکرده اند !! اما بعداً معلوم شد پابرهنگی نشانه ای از فقر است . اگر چه در آن روستا همه پابرهنه بودند اما مردم روستا می خواستند آن را پنهان کنند»

شرح حکایت

برای شناخت افراد و سازمان‌ها به انتخاب های آنان توجه دقیق داشته باشید . سازمان و کارکنان آن به عنوان سیستم‌های پیچیده از خود رفتاری ناشی از انتخاب های خود بروز می‌دهند که نشانه‌های دقیقی از ویژگی‌های آنان را با خود به همراه دارند.

این نشانه ها صرف نظر از اینکه هدف تظاهر یا پنهان کاری داشته باشند خصوصیاتی از رفتار و فرهنگ سازمانی آنها را بیان می‌کند.

در برخی موارد ممکن است افراد و سازمان به هر دلیلی قادر به بیان صحیح و علمی ویژگی های خود نباشند اما وقتی در موضوعات مختلف برای انتخاب آزاد گذاشته شوند رفتار و انتخاب‌هایی خواهند داشت که به صورت غیرمستقیم بیانگر خصوصیات آنها خواهند بود .

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  تام هیکل پولی نمی ده!

برای شناخت افراد و سازمان ها به انتخاب‌های آنان توجه دقیق داشته باشید و به آنها حق انتخاب دهید.

https://monajemi.ir/?p=9126

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.