فصل یازدهم : مدیریت حقوق و دستمزد
مدیریت منابع انسانی ، دکتر اسفندیار سعادت

به کارکنان جهت جبران کاری که در سازمان انجام می دهند ، حقوق و دستمزد پرداخت می‌شود اما بر جبران خدمات و زمان و نیرویی که کارکنان در جهت و به خاطر نیل به اهداف سازمان صرف می‌کنند پرداخت می‌شود که باید جنبه انگیزشی نیز داشته باشد . بعنی باید سیستمی طراحی و اجرا شود که کارکنان را به عملکرد موثر تشویق نماید .

ضمنا باید توجه داشت که بین حقوق و دستمزد تفاوت‌هایی وجود دارد یعنی منظور از دستمزد پرداختی است که مبنای آن محاسبه ساعت است و منظور از حقوق پرداخت‌هایی است که ماهانه صورت می‌گیرد . به عبارت دیگر دستمزد متداول‌ترین شیوه پرداخت به کارگران بوده و حقوق متداول‌ترین شیوه پرداخت به کارمندان است .

بررسی میزان پرداخت سازمان‌های رقیب گام بزرگی در جهت طراحی سیستم پرداخت منطقی، عادلانه و هماهنگ با روندهای اقتصادی و اجتماعی دارد. در صورتی که این مرحله به خوبی انجام نگیرد منجر به ترک سازمان توسط کارمند و پیوستن کارمند به سازمان‌های رقیب می‌باشد و یا در مرحله کارمندیابی به مشکل بر می‌خوریم.

برای دانلود فصل یازدهم(مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت) با عنوان مدیریت حقوق و دستمزد از لینک زیر استفاده نمایید :

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  کلید واژه های مبانی مدیریت و سازمان

https://monajemi.ir/?p=37681

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.