چند سالی است که در کشور به ویژه شهر مشهد بارش برف سنگین را شاهد نبوده ایم و دلمان برای پارو کردن برف های آب دار و سنگین که چندین روز روی زمین می ماند تنگ شده است به همین دلیل عکسی همراه با خودروی خاطره انگیز در سالهای نه چندان دور ( ۱۳۹۶) تقدیم می گردد تا حال دلمان خوشتر شود.

 

 

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  هواپیماهای بازنشسته

https://monajemi.ir/?p=33489

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.