در عصر حاضر، سرعت و دقت تصمیم گیری ها و پیش بینی های مدیریتی اهمیت بسزایی یافته و هر سازمان و بنگاهی با دسترسی به اطلاعات با ارزش در لحظه و تصمیم گیری دقیق و سریع نوعی مزیت رقابتی برای خود ایجاد میکند.یکی از راههای رسیدن به این مهم، کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت سازمانها، شرکت ها و بنگاه هاست. هوش مصنوعی (AI)، روشی است در جهت هوشمند ساختن کامپیوتر. در حقیقت ایجاد توانایی تفکر انسانی در ماشین، از اهداف این پدیده ی نوظهور است که تا رسیدن به نهایت آن، یعنی ساخت ماشینی با قدرت استدلال و ادراک انسانی، راه بسیار در پیش است.

 

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  رفتار منافقانه در سازمان

https://monajemi.ir/?p=29131

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.