برای مدیریت موثر در سازمان ، شناخت فرهنگ سازمانی و ساختار آن از اهیمیت بالایی برخوردار است و یکی از منابع مطالعاتی در این زمینه کتاب معماری فرهنگ سازمانی نوشته کیم کمرون, رابرت ای کوئین و ترجمه آقای دکتر مهدی ایران نژاد پاریزی می باشد .

این کتاب یک استراتژی برای تغییر عوامل درونی و بیرونی فراهم می سازد تا تغییرات اساسی که می تواند دیگر تغییرات را حمایت و تکمیل کند تسهیل نماید .

 ناشر : مدیران (تهران)

پدید آورندگان : کیم کمرون, رابرت ای کوئین, مهدی ایران نژاد پاریزی

تعداد صفحه : ۲۸۸

تاریخ نشر :۹۳/۱۲/۲۵

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  حیدربابایه سلام

https://monajemi.ir/?p=19484

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.