تازه های سایت مدیریت و سازمان گردشگری مقاله و کتاب آلبوم تصویری سایر مطالب

پیام‌های مدیریتی

افرادی را که بهتر از خودتان هستند، استخدام کنید. سپس آن‌ها را رها نمایید تا به کار خود مسلط شوند. به دنبال افرادی باشید که در پی اهداف بزرگ باشند و به فرآیندهای معمولی و روال عادی، قانع نباشند.

شخصی مدیریت قدرتمند را این طور توصیف کرده است: “مدیر کسی است که با ارباب رجوع رو در رو شده و با آن‌ها ملاقات می‌کند تا سایر کارمندان در آرامش، به وظایف و مسئولیت‌های خود بپردازند.”

 یک مدیر موفق و بزرگ شخصی است که از درختی بلند بالا رفته و تمام موقعیت و جوانب را می‌سنجد و سپس با صدای بلند و شجاعت کامل، فریاد می‌زند: “جنگل را اشتباه آمده‌ایم!”

فرهنگ داخلی یک سازمان، مانند فرهنگ یک کشور است. مدیریت نباید این فرهنگ را تغییر دهد، بلکه باید بر اساس آن، تطابق یابد.

کتاب های منتخب

یاد باد آنکه زما وقت سفر یاد نکرد

by CurrencyRate.Today

دریافت تازه‌های سایت

لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید

ارسال پیام

پرسش و یا پیام خود را برای ما بنویسید