آرشیو مطالب

هوش اجتماعی
روانشناسی

هوش اجتماعی

فردی که بتواند با الگوی صحیح ، ارتباط سالمی با دیگران برقرار کند و درکنار این ارتباط خصوصیات فردی و اجتماعی مثبت خود را (حسن

ادامه مطلب »
روانشناسی

روانشناسی سازمانی

روانشناسی سازمانی ( Organizational Psychology ) ، علم بررسی مجموعه عوامل و متغیرهایی است که رفتار فرد را در دنیای کار تحت تأثیر قرار می‌دهند

ادامه مطلب »
روانشناسی

اثر پیگمالیون

اثر پیگمالیون اشاره به یک پدیده روانشناسی دارد که بر اساس آن افراد نسبت به سطح انتظارات دیگران واکنش‌های مستقیم نشان می‌دهند.برای نمونه اگر معلمی

ادامه مطلب »