آرشیو مطالب

هوش اجتماعی
روانشناسی

هوش اجتماعی

فردی که بتواند با الگوی صحیح ، ارتباط سالمی با دیگران برقرار کند و درکنار این ارتباط خصوصیات فردی و اجتماعی مثبت خود را (حسن

ادامه مطلب »
عمومی

تک صدایی!!

وقتی در یک سازمان و یا جامعه و یا خانواده و یا در یک گروه ، کانون کوچکی سعی کند در تولید اندیشه و پی

ادامه مطلب »
روانشناسی

روانشناسی سازمانی

روانشناسی سازمانی ( Organizational Psychology ) ، علم بررسی مجموعه عوامل و متغیرهایی است که رفتار فرد را در دنیای کار تحت تأثیر قرار می‌دهند

ادامه مطلب »