آرشیو مطالب

کارکردهای نوین مدیریت
مدیریت رفتار سازمانی

کارکردهای نوین مدیریت

آیا چهار کارکرد کلاسیک و دانشگاهی مدیریت را به خاطر دارید؟ برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل. اینها کارکردهای مدیریتی بنیادی را تشکیل می دهند

ادامه مطلب »
مدیریت رفتار سازمانی

انواع فرهنگ سازمانی

شناخت و ارزیابی فرهنگ به خصوص فرهنگ سازمانی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و نظریه‌ها و ابزارهای مختلف در این خصوص توسط محققان ارائه شده

ادامه مطلب »
مدیریت رفتار سازمانی

بی‌اعتمادی سازمانی

ایجاد روابط خوب بین همکاران کار راحتی نیست !!!! دوست شدن با یکدیگر در محل کار، در عین سادگی بسیار مشکل است و به دست

ادامه مطلب »