آرشیو مطالب

حکایت‌های مدیریتی

نابودکردن ایده‌ها

هر موقع احساس مهم بودن کردید و هر موقع که با خود تصور کردید عدم حضور شما در سازمان، ضایعه ای بزرگ را موجب خواهد

ادامه مطلب »
حکایت مدیریتی
حکایت‌های مدیریتی

تصمیم نسنجیده

مرشدی برای افزایش سطح علوم فرزند خود، وی را نزد حکیم فرزانه ای فرستاد تا مدتی شاگردی ایشان را نماید و به همین علت توصیه

ادامه مطلب »