آرشیو مطالب

مديريت شهري

استانداردهای مدیریت پروژه

با گسترش حوزه‌ تجاری شرکت‌ها و جهانی‌شدن پروژه‌ها ، امروزه استفاده از استانداردها برای همزبانی افراد درگیر در پروژه و اطمینان از اجرای درست کار

ادامه مطلب »
مدیریت و سازمان

فرهنگ صداقت مدیریت

دهخدا در لغت نامه خود صداقت و راستگویی را سخن راست، قول حق، فعل و عمل حق می داند و دروغگویی را سخن ناراست ، قول

ادامه مطلب »
ساختارغیرمتمرکز
مدیریت و سازمان

ساختارغیرمتمرکز سازمانی

ضرورت توجه به تغییرات جهانی در دسته بندی سازمان‌ها از حیث ساختاری بیش از پیش اهمیت دارد و امروزه سازمان‌ها را می‌توان بر اساس این

ادامه مطلب »