دانلود مقاله

دلایل بدبینی سازمانی و پیامدهای آن

بدبینی سازمانی، یکی از موضوعات مهم رفتاری است که بر عملکرد کارکنان و در نهایت بر کارآمدی و اثربخشی سازمان مؤثر می‌باشد. مقاله ای که لینک آن در زیر ارایه می شود به مفاهیم اصلی بدبینی سازمانی و رابطه آن‌ها با دیگر مفاهیم سازمانی می‌پردازد.

مؤلفه‌ها و عوامل سکوت سازمانی

سکوت سازمانی از عوامل مؤثر و البته مانعی بزرگ در مسیر بروز و ظهور آرا و ایده‌های تازه کارکنان برای سازمان محسوب می‌شود. آنچه امروزه سازمان‌ها بدان بها می‌دهند استفاده بهینه از دیدگاه‌های کارکنان است؛ زیرا کارکنان با درک شکایات مشتریان، قادر خواهند بود راه‌حل‌های مناسبی مطرح کنند تا مدیران، با تحلیل هزینه‌ـ منفعت این نظرها را عملیاتی کنند؛ اما چگونه می‌توان سکوت سازمانی را تشخیص و چه شاخصه‌ها و مؤلفه‌هایی را علامت ظهور آن دانست؟ …

سلامت سازمانی

سازمان سالم جایی است که افراد با علاقه به محل کارشان می آیند و به کارکردن در این محل افتخار می کنند. درحقیقت سلامتی سازمان از لحاظ فیزیکی، روانی، امنیت، تعلق، شـــــایسته سالاری و ارزشگذاری به دانایی، تخصص، و شخصیت ذی نفعان، و رشد دادن به قابلیتهای آنها و انجام وظایف محول شده از سوی فراسیستم های خود در اثربخشی رفتار هر سیستمی تاثیر بسزایی دارد. …

هوش اخلاقی

Moral Intelligence

چند سالی است که مساله اخلاق در سازمان بسیار مورد بحث و توجه قرار گرفته است. به عبارتی بیشتر سازمان‌ها در شرایطی قرار دارند که باید مسایل درست و نادرست بار دیگر در آنها تعریف شود . هوش اخلاقی در سازمان در همه رده ها ،از بالاترین تا پایین ترین، مطرح است و همه افراد باید هوش اخلاقی را رعایت کنند.

فرهنگ سازمانی و کیفیت خدمات فرودگاهی

یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر سرنوشت سازمان‌ها فرهنگ سازمانی است. هر سازمانی با یک نوع فرهنگ غالب به ارائه خدمات به مشتریان می‌پردازد؛ بنابراین هر شرکت هواپیمایی که فرهنگ سازمانی قویتر و یکپارچه‌تری داشته باشد از سطح مطلوبتری از کیفیت خدمات برخوردار می‌باشد و رضایتمندی مشتریان و مسافران را بهتر و بیشتر کسب می‌نماید .

در تحقیق حاضر با ارائه مدلی، رابطه بین فرهنگ سازمانی شرکت‌های هواپیمایی و کیفیت خدمات فرودگاهی آنها مورد بررسی قرارگرفته است و فرهنگ سازمانی با استفاده از مدل دنیسون که شامل چهار محور اصلی درگیر شدن در کار، سازگاری، یکپارچگی و مأموریت می‌باشد بررسی می‌شود.

داده‌های موردنیاز برای این تحقیق با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع‌آوری‌شده است. این تحقیق ازلحاظ ماهیت کاربردی، اما از نظر تجزیه و تحلیل پرسش‌ها، توصیفی و همبستگی است.

نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین فرهنگ سازمانی شرکت‌های هواپیمایی و کیفیت خدمات فرودگاهی رابطه معناداری وجود دارد و شرکت هواپیمایی با فرهنگ مشارکتی در مقایسه با دیگر شرکت‌های هواپیمایی از سطح کیفیت خدمات فرودگاهی بالاتری برخوردار است.

مقاله‌ای با عنوان مقایسه تطبیقی فرهنگ سازمانی شرکت‌های هواپیمایی و رابطه آن با کیفیت خدمات فرودگاهی توسط جناب آقای حمیدرضا حکیمی‌پور، دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت با گرایش تحول تهیه و در پایگاه کنکاش مدیریت و حسابداری تهیه شده است و در صورت علاقمندی می‌توانید آن را از لینک زیر دریافت نمایید.

(با تشکر از جناب آقای حمیدرضا حکیمی پور برای به اشتراک گذاری مقاله)

Scroll to Top