دانلود مطالب درسی

تجزیه و تحلیل شغل

فصل سوم : تجزیه و تحلیل شغل

(مدیریت منابع انسانی ، دکتر اسفندیار سعادت)

سازمان در تعریف ، سیستمی عقلایی است که در آن گروهی از افراد برای رسیدن به اهدافی مشترک و از پیش تعیین شده آگاهانه و به طور منظم با یکدیگر مشارکت می‌کنند . پس پایه و اساس سازمان در مجموع وظایفی است که به وسیله اعضای آن انجام می‌شود و بدیهی است که این وظایف باید متناسب با یکدیگر و دارای هماهنگی و در جهت رسیدن به اهداف سازمان باشد .

بنابراین تجزیه و تحلیل شغل فرآیندی است که از طریق آن ماهیت و ویژگی‌های هر یک از مشاغل در سازمان بررسی می‌گردد و اطلاعات کافی درباره آنها جمع‌آوری و گزارش می‌شود. با تجزیه و تحلیل شغل معلوم می‌شود هر شغل چه وظایفی را شامل می‌شود و برای احراز و انجام شایسته آن چه مهارت‌ها، دانش‌ها و توانایی‌هایی لازم است.

تجزیه و تحلیل شغل، شرح خلاصه وظایف و مسئولیت‌های شغل، رابطه آن شغل با مشاغل دیگر دانش و مهارت‌های لازم برای انجام دادن آن و شرایط کار است. مطالعه و بررسی اینکه شغل چگونه باید انجام گیرد و معمولا بعد از تجزیه و تحلیل شغل صورت می‌پذیرد و وظیفه‌ای است که بر عهده متخصصان روش‌سنجی یا مهندسان صنایع است.

برای دانلود فصل سوم (مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت) با عنوان تجزیه و تحلیل شغل از لینک زیر استفاده نمایید :

قدرت ، سیاست و تحول در سازمان

قدرت و سیاست واقعیت های مسلم زندگی اجتماعی و سازمانی هستند و فرد برای مؤثر بودن در سازمان باید بخوبی آنها را درک کند. برای ایجاد تحول در سازمان هم به دانش و مهارت در عرصه قدرت و سیاست نیاز است و به قول وارنر برک  warner burke   هدف تحول ایجاد تغییر است و برای ایجاد آن باید ازقدرت استفاده کرد. …

تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی

فصل دوم : تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی

(مدیریت منابع انسانی ،دکتر اسفندیار سعادت)

فلسفه نوین مدیریت منابع انسانی، به شکل امروزی همگی نتیجه تعامل میان مجموعه حوادث و تحولاتی است که با وقوع انقلاب صنعتی در انگلستان حدود سال ۱۷۶۰ آغاز شده و تا به امروز ادامه یافته است . البته پیدایش و رشد تدریجی مدیریت منابع انسانی به قبل‌تر از آن یعنی دوران باستان باز می‌گردد و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد در گذشته، اتحادیه‌ها، سندیکاها و اعتصابات کارگری سازمان‌یافته در روم و مصر نیز وجود داشته است.

انقلاب صنعتی تقریباً همزمان با سایر تحولات عظیم علمی، فلسفی و سیاسی قرن‌های هفدهم و هجدهم در اروپا به وقوع پیوست و در این میان منظور از انقلاب صنعتی، جانشین کردن ماشین به جای انسان در صنعت می‌باشد . یکی از نتایج مستقیم انقلاب صنعتی، پیدایش کارخانه‌های بزرگ در جوامع صنعتی بود که برای اولین‌ بار استخدام و تمرکز عده کثیری کارگر را در یک مکان و زیر یک سقف فراهم نمود. استفاده از ماشین و رواج و توسعه سیستم تولید کارخانه‌ای موجب جهش عظیمی در توان تولید انسان‌ها شده است به طوری که با ورود ماشین به صحنه تولید امکان تقسیم کار به اجزای کوچکتر فراهم شد و هر کس بخش کوچکی از کل کار در سیستم تولید را انجام می‌داد.

برای دانلود فصل دوم (مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت) با عنوان تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی از لینک زیر استفاده نمایید :

ماهیت مدیریت منابع انسانی

فصل اول : ماهیت مدیریت منابع انسانی

(مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت)

 مدیریت منابع انسانی، شناسایی، انتخاب، استخدام، تربیت و پرورش نیروی انسانی به منظور نیل به اهداف سازمان می‌باشد. منابع انسانی یک سازمان، تمامی افرادی را شامل می‌شود که در سطوح مختلف سازمان مشغول به کار هستند و منظور از سازمان، تشکیلات بزرگ یا کوچکی است که به قصد و نیتی خاص و برای نیل به اهدافی مشخص به وجود آمده است . به عبارت دیگر، سازمان به دست انسان طراحی و اداره می‌شود و بنابراین انسان شاغل در کل سازمان موضوع اصلی مدیریت منابع انسانی است .

انضباط:اصلاح‌ رفتارنامطلوب کارکنان

فصل دوازدهم : انضباط : اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان
مدیریت منابع انسانی ، دکتر اسفندیار سعادت

گروهی انضباط را قدرتی دانسته اند که باید در سازمان وجود داشته باشد تا بتوان به وسیله آن کارکنانی را که قوانین و مقررات را زیر پا می گذارند را تنبیه نمود و گروهی دیگر انضباط را وجود جّو و شرایط خاصی در سازمان تعریف کرده‌اند که کارکنان را ملزم به رفتاری معقول و مقبول در چارچوب قوانین و مقررات سازمان در پیش بگیرند.در تعریف فوق گروه اول انضباط را تنبیه کارکنان و گروه دوم انضباط را رفتار منظم و مرتب آنان در سازمان می‌دانند .امروزه گروه سومی نیز وجود دارند که معتقدند که انضباط ابزاری است که سرپرست از آن برای اصلاح رفتار نامطلوب استفاده می‌نماید.

برای دانلود فصل دوازدهم (مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت) با عنوان انضباط: اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان از لینک زیر استفاده نمایید :

Scroll to Top