صنایع آینده

کتاب صنایع آینده به این پرسش مهم و دلهره آور پاسخ میدهد که در دنیای آینده قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ در بیست سال گذشته که از ظهور و فراگیر شدن جهانی اینترنت می‌گذرد اینترنت به عنوان یک صنعت نوپدید اثراتی گسترده بر همه چیز و همه جا گذاشته است.

چکیده مدیریت منابع انسانی(دکتراسفندیار سعادت)

مدیریت منابع انسانی دکتر سعادت

به منظور سهولت در دسترسی و درک مطالب مندرج در کتاب مدیریت منابع انسانی نوشته جناب آقای دکتر اسفندیار سعادت و نیز آشنایی نسبی با موضوعات مدیریت منابع انسانی، چکیده و خلاصه این کتاب به انضمام اصطلاحات انگلیسی کاربردی در مدیریت منابع انسانی در 51 صفحه آماده‌سازی شده و علاقمندان می‌توانند از لینک زیر آن […]

چکیده ده فصل کتاب مدیریت تحول سازمان

حوزه تحول سازمانی در راه تکامل خود به چارچوبی منسجم از تئوری ها و کاربردها رسیده است که می تواند بسیاری از مسائل مهم انسانی موجود در سازمان را حل و فصل نماید. تحول سازمان در زمینه تغییرات برنامه ریزی شده ای که منجر به ترغیب افراد، گروهها و سازمانها به کارکردی بهتر می شود، […]