جهان حاضر در آستانه ورود به یک تغییر شگرف و همه‌جانبه است به طوری که هوش مصنوعی که در ماه‌های اخیر بسیار فراگیر شده است نیز در مقابل این تغییر سر فرود خواهد آورد و این تحول مربوط به خلق و تولید کامپیوترهای کوانتومی در آینده نه جندان دور خواهد بود.

همانطور که می‌دانید برای انجام محاسبات در کامپیوترهای معمولی به دو حالت مجزا که یکی از آنها ۰ و دیگری ۱ است نیاز می باشد اما در کامپیوتر های کوانتومی این کار با استفاده از جهت چرخش الکترون ها (اسپین) بدست می‌آید.

به عنوان مثال وقتی الکترونی به سمت راست اسپین کند ما آن را ۱ و اگر به سمت چپ اسپین کند ما آن را ۰ می‌نامیم و می‌تواند به هر جهت دلخواه دیگر نیز اسپین کند.

اما خوب تا این جا این منطق هم شبیه منطق کامپیوترهای امروزی است یعنی یا ۰ یا ۱ اما اصلی که در منطق کامپیوترهای کوانتومی، این کامپیوترها را از کامپیوترهای امروزی متمایز می‌کند، اصل بر هم نهی کوانتومی است.

طبق این اصل، الکترون‌ها می‌توانند در یک لحظه هم به سمت چپ اسپین کنند و هم به سمت راست و یا به هر جهتی دیگری! یعنی ما در بیت کوانتومی فقط ۰ و ۱ نداریم، بلکه حالت سوم و حالت های بسیار دیگری هم وجود دارد که مخلوطی از ۰ و ۱ است.

بنابراین اگر محاسبه‌ای را با استفاده از الکترون انجام دهید، می‌توانید همزمان حالت‌های مختلف آن را روی ۰ و ۱ انجام دهید که مسلما قدرت، دقت و سرعت پردازش این گونه محاسبات به صورت عجیبی افزایش خواهد یافت.

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  واقعیت افزوده(AR)

برای درک بهتر شما می‌توانید در ویدئوی زیر توضیحات “لاورنس کراوس” فیزیکدان عصر حاضر را که در خصوص اساس کار کامپیوترهای کوانتومی شرح حالی ارایه می‌دهد را مشاهده نمایید :

با تشکر از آقای حمید شکری / بیگ بنگ

https://monajemi.ir/?p=48288

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.