انسان‌ اساسا” موجودی اجتماعی است و به برقراری روابط اجتماعی همانند آب و غذا نیاز دارد . نیاز به به توجیه ندارد که روابط کاری خوب در محیط کار منجر به ارتقای شادی، بهره‌وری و کیفیت زندگی کاری در شرکت و سازمان می‌شود.

در واقع، روابط کاریِ خوب، نتایجی از قبیل لذت بردن از کار، ارتقای خلاقیت و نوآوری، داشتن روحیه و حس مثبت در کار و در نهایت ارتقای بهره‌وری سازمان را در پی دارد . اما سؤال این است که ویژگی‌های روابط کاری خوب کدامند؟ به عبارت دیگر، برای آن که یک رابطه کاری که از نوع روابط مثبت، سازنده و حمایتگر به شما آوریم، چه ویژگی‌هایی باید در آن مستتر باشد؟

مهم‌ترین ویژگی‌های یک رابطه کاری خوب، سالم و اثربخش عبارت‌اند از :

  • اعتماد:

اعتماد، مبنای اصلیِ هر رابطه خوبی محسوب می‌شود و وقتی که اعتماد میان اعضای یک تیم و همکاران برقرار شود، پایه‌های اصلی برای ارتباطات اثربخش و انجام کار ایجاد خواهد شد . وقتی به افرادی که با آنها در حال کار کردن هستید، اعتماد داشته باشید، به راحتی باورها و رفتارهای خود را بروز می‌دهید و مجبور نیستید زمان و انرژی زیادی برای آنچه که در پشت سر شما اتفاق می‌افتد صرف کنید.

  • احترام متقابل:

وقتی احترام متقابل بین شما و کسانی که کار مشترکی با آنها انجام می‌دهید به وجود آید، باورها و تلاش‌های هر دو طرف، ارزشمند و این ارزشمندی، متقابل خواهد بود. احترام متقابل باعث می‌شود که بینش‌ها، خلاقیت و خرد مشترکی بین شما به وجود آید و تجربه کاریِ مناسبی بر اساس این عوامل میان طرفین شکل بگیرد.

  • حضور ذهن:

حضور ذهن به معنای بر عهده گرفتن مسئولیت اعمال و گفته‌های خود است. آنهایی که حضور ذهن و تمکز حواس دارند، مراقب گفته‌ها و اعمال خود هستند. بنابراین، به خود اجازه نمی‌دهند که احساسات و عواطف منفی ک بر دیگران تأثیرگذار است را وارد محیط کاری و روابط کاری خود با اعضای سازمان کنند.

  • پذیرش تنوع:

افرادی که روابط کاری خوبی برقرار می‌کنند، نه‌ تنها نسبت به تنوع عقاید و افراد نگاه مثبتی دارند، بلکه از آن استقبال هم می‌کنند.

  • ارتباطات باز:

ما همه روز ه در حال برقراری ارتباطات هستیم. ارتباطات زمانی اثربخش‌تر خواهد بود که به شکل صادقانه، دوطرفه، شفاف و باز باشد. تحقق این ویژگی‌ها در ارتباطات، آن را تبدیل به یک ارتباط اثربخش خواهد کرد.

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  اهمیت یادگیری در سازمان

پنج ویژگی فوق، از جمله مهم‌ترین ویژگی‌هایی هستند که برای ایجاد، توسعه و بهبود روابط کاریِ خوب در سازمان ضروری هستند. اگر فکر می‌کنید که روابط کاری در محیط کار یا شرکت شما خوب نیست و کارکنان از اینکه در محیط کاریی فعلی مشغول به کار هستند رضایت ندارند، بهتر است از ارتقای ویژگی‌های فوق در شرکت خود شروع کنید. مطمئن باشید که بهبود روابط کاری، نتیجه خود را در بهره‌وریِ کلی سازمان، نشان خواهد داد.

( برگرفته شده از https://www.mindtools.com/pages/article/good-relationships.htm)

https://monajemi.ir/?p=18594

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.