بعضی از اعضای سازمان با انجام برخی رفتارها منافع خود را بر منافع سازمان مقدم می‌دانند که به این رفتارها رفتارهای سیاسی در سازمان گفته می‌شود که گونه‌های مختلفی از آنها را می‌توان نام برد . یکی از این رفتارها ، رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی در سازمان است به طوری که بعضی وقت‌ها اعضای سازمان رفتارهایی از خود نشان  می‌دهند که با نگرش آنها سازگار بوده و یا با آنچه به آن اعتقاد دارد در تضاد است و رفتارها بر اساس اصول خاص و شرایطی توسط آنها اجرا می‌شود و ممکن است تنها یکی از آن رفتارها با نگرش واقعی آنها سازگار بوده و یا هیچ یک از آنها با نگرش واقعی خودشان منطبق نباشد.

چنین رفتاری در سازمان را رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی در سازمان اطلاق می‌کنند . برای دریافت مقاله رفتار منافقانه در سازمان روی لینک زیر کلیک کنید .

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  سیرتکاملی نظریه های سازمان ومدیریت

https://monajemi.ir/?p=18400

لطفا با ارسال نظرات خود ما را در پیشبرد اهداف مشایعت فرمایید.