سردار ملی

ستارخان با نام اصلی ستارخان قره داغی از سرداران جنبش مشروطه ایران ملقب به سردار ملی است . وی با ایستادگی در برابر نیروهای دولتی ضد مشروطه در تبریز جانفشانی‌های بسیاری کرد.ستارخان قهرمان مشروطیت در ۲۸ مهر ماه ۱۲۴۵ شمسی در روستای سردار کندی از توابع شهر ورزقان (تا سال ۱۳۸۱ نام این روستا بیشک بود) در ۸۰ کیلومتری مرکز استان آذربایجانشرقی به دنیا آمد.

در دوران مبارزات مشروطیت جوانمردانه در مقابل قشون عظیم محمد علی شاه مبارزه کرد و پیروز شد او با رشادت‌های که از خود نشان داد از طرف مجلس به وی لقب سردار ملی داده شد و در ‌‌نهایت در اثر ظلم و نیرنگ دولت روس و اسرار دولت مرکزی مجبور به عظیمت به سمت تهران شد و در آنجا نیز در ادامه سناریوی از قبل تعیین شده در دسیسه‌ای در تراژدی پارک اتابک در ۱۴ مرداد ۱۲۸۹ درست در سالروز صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه زخمی شد و پس از چهار سال زندگی در گوشه عزلت و انزوا در ‌‌نهایت بطور مظلومانه‌ای در ۲۵ آبان ماه ۱۲۹۳ زندگی را بدرود گفت و مزار وی در حرم عبدالعظیم حسنی واقع است. 

ستارخان از بزرگ‌ترین رهبرانی است که با استبداد محمدعلی شاه مقاوت کرد و اجازه نداد، نهضت مشروطیت به سادگی و بنا بر ‌مشی دیکتاتورمآبانه محمدعلی شاه قاجار، به عنوان حاشیه‌ای در یکی از صفحات تاریخ معاصر ایران تلقی شود و این واقعه را در متن تاریخ نگه داشت و حقیقت مشروطه با امثال او مشروطه شد.

 

روحش شاد و یادش گرامی باد

Scroll to Top