یک سوم خلبانان هنگام پرواز می خوابند

نتایج یک نظرسنجی در اتحادیه اروپا نشان می دهد که یک سوم خلبانان یعنی یکی از هر سه نفر هنگام پرواز در کابین هواپیما خوابشان می برد.
این نظرسنجی توسط اتحادیه خلبانان اروپایی ˈکوکپیتˈ در بین شش هزار خلبان کشورهای مختلف آن انجام شده و نتایج آن توسط خبرگزاری اروپاپرس منتشر شده است.
بر اساس این گزارش، ۹ نفر از هر ۱۰ خلبان نیز تایید کرده اند که هنگام پرواز در کابین خلبان بیش از حد احساس خستگی می کنند.
در این میان، چهار نفر از هر پنج خلبان آلمانی گفته اند که گاه از روی خستگی، دچار خطاهایی هنگام پرواز شده اند.
یک سخنگوی اتحادیه خلبانان اروپایی با اعلام نتایج نظرسنجی اظهارداشت : ˈبر اساس تجربیاتم ، فکر می کنم این داده ها صحیح است .ˈ
اگرچه میزان سوانح هوایی در کل جهان ، اندک و در اتحادیه اروپا ، بسیار اندک است ، اما بررسی جعبه سیاه هواپیماها پس از سقوط آن معمولا نشان می دهد عوامل انسانی بیش از دیگر عوامل در وقوع حادثه دخیل بوده است .

خلبان با اختیار خود از زمین بلند می شود ولی به اجبار باید بنشیند

و

 در این میان هوشیاری کامل می تواند او را در سلامت پرواز یاری نماید .

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  ایران تشنه است